Değerli Sanayici/Akademisyen/Araştırmacı;

Uluslararası katılımlı ‘Yük Sertifikasyonu Testleri’ başlıklı sempozyumu Ankara’da gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler neticesinde savaş doğasında meydana gelen değişimlerin sonuçlarından biri de, savaşın en az kayıpla ve en kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olacak sistemlerinin geliştirilmesi olmuştur. Öte yandan, mevcut uluslararası antlaşmalar ve ticari yaklaşımlar dolayısıyla yurt dışından temininde karşılaşılan güçlükler, yüksek teknoloji ürünü bu sistemlerin yurt içinde ulusal olanaklarla geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bahsedilen geliştirme süreci yalnızca tasarım, üretim ve entegrasyon aşamalarını değil, sistem doğrulama testlerini de kapsamaktadır.

Yurtiçinde mühimmat, helikopter, uçak geliştirme projelerindeki artışla orantılı olarak öncelikle savunma sanayinde ilgili entegrasyon faaliyetlerinde yer alan personel, test altyapı/test alanları ve makine/teçhizat sayısında önemli ölçüde artış olmaktadır. Ayrıca özel sektörün savunma sanayine olan desteği ile entegrasyon faaliyetlerinde yüklenici veya alt yüklenici olarak çok sayıda firma yer almaya başlamıştır. Daha önceleri altyapı/cihaz bazında yurtdışına olan mutlak bağımlılık giderek azalmaktadır.

Yaşanan bu genişleme neticesinde; savunma sanayi, özel firmalar ve üniversitelerin bir araya gelecekleri bir sempozyum düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Sempozyum Yük Sertifikasyonu Testleri alanında uzman kişileri, seçkin temsilcileri, yurtdışından konukları, yöneticileri ve ileri gelenleri ile çalışanları buluşturmayı ve Yük Sertifikasyonu Testlerine yönelik teorik ve uygulamadaki bilgilerin paylaşılıp tartışıldığı bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Özelde ise sektör ile ilgili güncel konuların üzerine yapılan çalışmaların sunulacağı sempozyum ile sektörde çalışan kamu ve özel kuruluşların birbirlerini tanımalarına katkı sağlanması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sektörde çalışanların yaşadıkları sorunların ve sektöre özel konuların da bütün yönleriyle ve disiplinler arası metotlarla ele alınacağı bu sempozyuma katkıda bulunabilecek siz değerli konukları ağırlamaktan onur duyacağız.

Saygılarımla;
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Ahmet Sertaç SUNAY

Sempozyum Posterini A3 Ebadinda indirmek için tıklayınız